Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:
0-515 25 90 60
(0-22) 633 54 54

Dane adresowe

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Biuro Kryminalne
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15

Ślady Kryminalistyczne

Oferujemy usługi związane z wykonywaniem rzetelnych ekspertyz. Pracownicy naszej firmy dysponują ogromnym doświadczeniem oraz wysokimi kwalifikacjami, a ponadto posiadają status biegłych sądowych.

Wyróżniamy się profesjonalizmem, odpowiednim dorobkiem w postaci kilkunastu tysięcy fachowo wydanych ekspertyz.

Nasi profesjonaliści z dziedziny kryminalistyki to nie tylko wybitni profesorowie, ale także pracownicy laboratoryjni. Zapraszamy do skorzystania z oferty nie tylko organy ścigania i związane z wymiarem sprawiedliwości, ale również wszystkich tych, którzy chcą odnaleźć sprawiedliwość. 

Co rozumiemy poprzez badanie śladów biologicznych:

- ustalanie kolejności nukleotydów w dowolnym fragmencie DNA mitochondrialnego
- poprzez badanie wielopostaciowości DNA mitochondrialnego i jądrowego identyfikujemy osoby nieznane
- przy użyciu mikroskopu możemy identyfikować włosy ludzkie
- wyodrębniamy DNA z różnych rodzajów śladów biologicznych i tkanek
- metodą wizualną przy zastosowaniu zestawu optycznego w zakresie światła UV do podczerwieni wyodrębniamy ślady biologiczne i mikroślady
- za pomocą metody PCR kopiujemy dowolne locus/loci ludzkiego DNA
- technika PCR/RFLP pozwala na analizę polimorfizmu typu SNP, tę samą metodą lub metodą PCR możemy identyfikować mutacje zachodzące w DNA poprzez cykliczne sekwencjonowanie
- wykonujemy sekwencjonowanie produktów PCR
- technika luminometryczna i Real Time PCR dają możliwość ilościowego określenia ludzkiego DNA
- metodą powielania loci swoistych dla chromosomów płci, identyfikujemy płeć genetyczną osobnika
- poprzez cykliczne sekwencjonowanie polimorficznych regionów HV1, HV2, HV3 DNA mitochondrialnego wykonujemy analizę włosów bez cebulek i kości
- badania oparte na selektywnej identyfikacji DNA w mieszaninach pozwala na oznaczenie loci swoistego dla chromosomu Y i loci swoistych dla chromosomu X
- techniką PCR loci DNA jądrowego człowieka możemy wykonać analizę genetyczną wszystkich rodzajów śladów biologicznych
- zastosowanie sekwencji mikrosatelitarnych (STR) ułatwia analizę chimer w organizmie człowieka po przeszczepie szpiku kostnego
- markery mikrosatelitrne i sekwentator DNA umożliwiają zbadanie zjawiska utraty heterozygotyczności
- materiał biologiczny pobierany ze śladów krwi, fekaliów, naskórka, nasienia, z wydzieliny z dróg rodnych, śliny badamy przy użyciu testów biochemicznych, fizyko-chemicznych i mikroskopowych

Profil DNA uzyskujemy różnych materiałów pochodzenia biologicznego.

Mogą to być widoczne ślady, takie jak plamy krwi, fekalia, kości, plamy nasienia czy materiał i tkanki zgromadzone pod paznokciami. Ale nie zawsze mamy do czynieni z oczywistymi śladami zbrodni, dlatego wysokoczułe metody DNA pozwalają na określenie śladów, które mogą być niewidoczne lub zatarte. Do takich należą przede wszystkim odciski palców pozostawione na różnych przedmiotach czy urządzeniach, ślady śliny na kieliszkach, kubkach czy ustnikach papierosów, smugi na ciele, wydzieliny z nosa pozostawione na chusteczkach higienicznych lub ubraniu, wydzieliny z dróg oddechowych wydalone na skutek kichania lub kaszlu, oraz ślady małżowiny usznej.

W przypadku, kiedy ofiara zgłosiła gwałt, materiał biologicznym pobieram z wymazu spod napletka, z pochwy i ze śladów po ugryzieniu.

Niejednokrotnie pracowaliśmy także na materiale tzw. Zdegradowanym, czyli pochodzącym ze starych kości, włosów bez cebulek czy materiału pochodzącego z katastrof.

To, jaką strategię identyfikacyjną obierzemy do badań zależy od tego, w jakiej postaci otrzymamy materiał dowodowy i porównawczy. Wszystkie badania opieramy na analizie mitochondrialnego i jądrowego DNA.

W swoich analizach opieramy się na najnowocześniejszych technikach badań, a dodając nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz kryminalistycznych odnosimy sukcesy w identyfikacji genetycznej nawet w najbardziej beznadziejnych przypadkach.
 

e-SZPIEG.com - Sklep Detektywistyczny - Akcesoria Szpiegowskie
www.e-SZPIEG.com